آمار کلی

کد ملی: 323004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف لوازم التحریر و کتاب فروشان شهرستان پاوه رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/23 تا کنون