آمار کلی

کد ملی: 545980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح منظر شار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/10 تا کنون