آمار کلی

کد ملی: 522007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو سازان جم گلبهار بازرس اصلی فعال 1396/08/13 تا کنون