آمار کلی

کد ملی: 150029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبتکران فخر ایده نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/07 تا کنون
برج جاویدان تبریز عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/03/01 تا 1391/07/29