آمار کلی

کد ملی: 128476XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی پدید آوران نرم افزار آپادانا بازرس علی البدل فعال 1395/05/05 تا کنون