آمار کلی

کد ملی: 174018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سام صنعت بختیاری مدیرعامل فعال 1398/03/28 تا کنون
ساختمانی ارژنگ اهواز رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/24 تا کنون