آمار کلی

کد ملی: 004506XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 14

شرکت فعال: 6

خارج شده: 7

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش سیمرغ سهند مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/14 تا کنون
گروه صنایع فولاد صبح پارسیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/02/01 تا 1397/07/23
ساختمانی معلم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/02 تا کنون
تولید و توسعه صبح پارسیان صبا عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/26 تا کنون
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/13 تا کنون
پارسیس کیش مدیرعامل فعال 1394/04/24 تا کنون
پدید آوران اطلس پارس رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/22 تا 1395/05/18
گسترش پروتیین برنا رئیس هیئت مدیره فعال 1393/05/01 تا کنون
گسترش تجارت برنا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/01/27 تا 1393/06/17
سیمان ساوه عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/12/24 تا 1393/04/19
ایران ارقام عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/09/24 تا 1394/04/22
مدیریت و توسعه پروژه های آرمه نو نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/04/25 تا 1392/04/15
سرمایه گذاری کار آفرینان فرهنگ و توسعه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/03/17 تا کنون
خدمات بیمه ای شرف اطمینان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/10/04 تا 1391/10/28