آمار کلی

کد ملی: 119940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک دانه اسپادانا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/16 تا کنون
مبتکران همپای صنعت بازرس علی البدل خارج شده 1391/02/22 تا 1395/04/28