آمار کلی

کد ملی: 297048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شفاگران شهریار تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/18 تا کنون
تولید سبد میوه پلاستیک شهریار ملکان عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/21 تا کنون