آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
3249 دانه بندی شن و ماسه شایان کامیاران که تحت شماره 596 در این اداره به ثبت رسیده است منشی هییت مدیره فعال 1388/10/12 تا کنون