آمار کلی

کد ملی: 079344XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اسرار دژ پی قشم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/01 تا کنون