آمار کلی

کد ملی: 008024XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات زیارتی کریمان آل طاها البرز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/19 تا کنون