آمار کلی

کد ملی: 110002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رادین هیراد آریو بازرس علی البدل فعال 1397/06/11 تا کنون