آمار کلی

کد ملی: 007034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راست اندیشان رادفر بازرس علی البدل فعال 1394/04/14 تا کنون