آمار کلی

کد ملی: 195027XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه خواربار و لبنیات فروشان شهرستان بندر ماهشهر بازرس اصلی فعال 1397/04/16 تا کنون
جهان یاشار ماهشهر رئیس هیئت مدیره فعال 1394/08/06 تا کنون