آمار کلی

کد ملی: 038424XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انرژی گستران تکین آفتاب بازرس علی البدل فعال 1397/07/10 تا کنون