آمار کلی

کد ملی: 220068XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تربیت سلاله نیکان عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/13 تا کنون
پیشگامان اقتصاد صادقین بازرس علی البدل خارج شده 1394/04/23 تا 1395/05/12
پیشگامان اندیشه صادقین مدیرعامل خارج شده 1393/07/07 تا 1396/07/30