آمار کلی

کد ملی: 292991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران رهاورد برتر طاها رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/24 تا کنون