آمار کلی

کد ملی: 079119XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مجتمع دامپروری پیشرو پویان سبزوار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/25 تا کنون
ارمغان تندرستی بیهق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/01/20 تا کنون