آمار کلی

کد ملی: 330982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گنجینه هنر و صنایع درنیکا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/19 تا کنون
لاجورد کبودان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/06/11 تا کنون
توسعه هنرهای تجسمی معاصر عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/01/23 تا 1393/06/05
مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/16 تا کنون