آمار کلی

کد ملی: 093236XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مانا تجارت بهمن رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/03 تا کنون
پویا گستران صنایع الو منیوم زوبین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/13 تا کنون