آمار کلی

کد ملی: 003496XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت تولیدی زرین گستر بهینه ساز بازرس اصلی فعال 1397/05/03 تا کنون
سپهر پرواز نور بازرس اصلی فعال 1396/12/23 تا کنون