آمار کلی

کد ملی: 275381XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بتون توسعه پارس بازرس علی البدل فعال 1395/08/15 تا کنون
مهر گسترش هوشمند عضو هیئت مدیره فعال 1387/03/05 تا کنون