آمار کلی

کد ملی: 222986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبزی گل طبرستان بازرس اصلی فعال 1398/11/11 تا کنون
مجتمع تولیدات کشاورزی و دامپروری بطاهر کلا نور مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1398/05/28 تا کنون
تولید علوفه و مرتع داری بطاهر کلای نور عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/05 تا کنون