آمار کلی

کد ملی: 006107XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 8

شرکت فعال: 6

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برسام تجارت فن گستر عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/11 تا کنون
آذر گشت آسمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/21 تا کنون
بهین تجارت استوار بازرس اصلی خارج شده 1394/04/10 تا 1395/04/29
هیرو تجارت آریا با مسیولت محدود رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/06 تا کنون
توسعه مبینا فودان عضو هیئت مدیره فعال 1390/12/20 تا کنون
مبینا طلای کیمیا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/06/15 تا 1391/07/11
مبینا طب درمان نوین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/01/27 تا کنون
فن آوری اطلاعات مبینا ویژن نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/08/10 تا کنون