آمار کلی

کد ملی: 206283XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی قند آرزوی بهشهد منشی هییت مدیره فعال 1395/08/25 تا کنون