آمار کلی

کد ملی: 117092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سهام عدالت شهرستان لنجان عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/23 تا کنون
آوای پرواز زرین شهر بازرس علی البدل فعال 1396/04/20 تا کنون
خدمات مسافرت هوایی سهای زرین نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/25 تا کنون
خیریه حضرت ولیعصر عج چمگردان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/08/07 تا 1395/03/27