آمار کلی

کد ملی: 164005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین غزال سهند بازرس اصلی فعال 1393/03/08 تا کنون