آمار کلی

کد ملی: 413056XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطلس نیرو بروجرد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/25 تا کنون
دی به مهر نقش جهان عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/01 تا کنون