آمار کلی

کد ملی: 006207XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوای زندگی رایکا البرز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/02 تا کنون