آمار کلی

کد ملی: 581003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
احیا و بهره برداری محصولات منابع طبیعی بازرس علی البدل فعال 1398/04/15 تا کنون