آمار کلی

کد ملی: XXXX36XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن کوشان خاورمیانه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/06 تا کنون
بین الملل پترو ایمن کوشان رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/30 تا کنون