آمار کلی

کد ملی: 184193XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه بیدار اروند بازرس اصلی فعال 1395/08/22 تا کنون