آمار کلی

کد ملی: 306012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوشا صنعت گستر گاز سمنگان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/14 تا کنون