آمار کلی

کد ملی: 386029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیمان ریزان آتیه پارسیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/07/17 تا کنون