آمار کلی

کد ملی: 008359XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شینا طب گلشید روشنا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/08 تا کنون