آمار کلی

کد ملی: 275198XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده پردازان شایگان مهر رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/13 تا کنون
نواندیشان تحول آفرین سرزمین آفتاب بازرس علی البدل فعال 1396/05/29 تا کنون