آمار کلی

کد ملی: 285177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایکا سامانه توزیع ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/01/06 تا کنون