آمار کلی

کد ملی: 567937XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایلدرم ایشیق ارس رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/12 تا کنون
هادی گونش تبریز مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/01/16 تا کنون