آمار کلی

کد ملی: 226984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیان صنعت گیتی گرگان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/13 تا کنون
هوشمندسازان خانه تایس بازرس علی البدل فعال 1396/08/20 تا کنون
گیتی آشیان صنعت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/14 تا کنون
فاوا سرمایه گلستان بازرس علی البدل فعال 1390/09/19 تا کنون