آمار کلی

کد ملی: 049163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همایون گشت ری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/05/21 تا کنون
سفر سیر راگا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/05/12 تا کنون