آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی تخصص فراوری و بسته بندی حبوبات شهرستان خرم آباد بازرس علی البدل فعال 1388/05/06 تا کنون