آمار کلی

کد ملی: 470995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آموزشگاه اندیشمندان فروغ پارسیان هرمز بازرس علی البدل فعال 1392/03/19 تا کنون