آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش مرغ گوشتی دیمه دشت کلاته بلوچ کد 8576 بازرس علی البدل فعال 1386/12/23 تا کنون