آمار کلی

کد ملی: 161007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شن و ماسه نصر سازه مشگین بازرس علی البدل خارج شده 1396/09/07 تا 1398/11/15