آمار کلی

کد ملی: 358041XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الماس هامون تفتان بازرس علی البدل فعال 1393/06/10 تا کنون