آمار کلی

کد ملی: 307194XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گهر غلتک سمنگان بازرس علی البدل فعال 1398/08/21 تا کنون
فنی ومهندسی تولیدات قطعات نوار نقاله سمنگان عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/01 تا کنون