آمار کلی

کد ملی: 137554XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش یاس ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1398/11/28 تا کنون