آمار کلی

کد ملی: 045136XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی پترو میثاق سپند بازرس علی البدل فعال 1389/07/15 تا کنون