آمار کلی

کد ملی: 598973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیمی دارویی آفاق کیش بازرس علی البدل فعال 1397/05/02 تا کنون
کیمیا فام کیش نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/16 تا کنون